Certyfikat ISO 9001:2015

Uznając potrzebę stałego doskonalenia procesów w Komunikacyjnych Zakładach Automatyki Trans-Tel Sp. z o. o. najwyższe kierownictwo podjęło decyzję o wprowadzeniu systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Decyzja wynikała z koncepcji ciągłego doskonalenia jakości wykonywanych usług przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych w międzynarodowej normie.

W trakcie wdrażania systemu pracownicy przeszli serie szkoleń z zakresu normy ISO 9001:2015, a także opracowali dokumenty systemowe – procedury oraz Księgę Jakości. Przeprowadzano także szereg audytów jakości, które miały na celu badanie jakości wykonywanych procesów.

W marcu 2022 roku audytor przeprowadził audyt certyfikujący, który miał na celu stwierdzenie poprawności funkcjonowania systemu zarządzania jakością w KZA Trans-Tel Sp. z o. o. i potwierdzenie zgodności z wymaganiami normy. W trakcie audytu nie stwierdzono niezgodności z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego na ręce Prezesa Zarządu Kazimierza Pieniaka przekazano certyfikat na zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Uzyskanie certyfikatu zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2015 stawia KZA Trans-Tel Sp. zo. o. w gronie nowoczesnych organizacji, wprowadzających wysokie standardy zarządzania.

Wróć do Aktualności