Certyfikat ISO 9001:2015

Uznając potrzebę stałego doskonalenia procesów w Komunikacyjnych Zakładach Automatyki Trans-Tel Sp. z o. o. najwyższe kierownictwo podjęło decyzję o wprowadzeniu systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Decyzja wynikała z koncepcji ciągłego doskonalenia jakości wykonywanych usług przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych w międzynarodowej normie.

W trakcie wdrażania systemu pracownicy przeszli serie szkoleń z zakresu normy ISO 9001:2015, a także opracowali dokumenty systemowe – procedury oraz Księgę Jakości. Przeprowadzano także szereg audytów jakości, które miały na celu badanie jakości wykonywanych procesów.

Dnia 27 lutego 2019 roku audytor przeprowadził audyt certyfikujący, który miał na celu stwierdzenie poprawności funkcjonowania systemu zarządzania jakością w KZA Trans-Tel Sp. z o. o. i potwierdzenie zgodności z wymaganiami normy. W trakcie audytu nie stwierdzono niezgodności z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

W dniu 15 marca 2019 roku na ręce Prezesa Zarządu Kazimierza Pieniaka przekazano certyfikat na zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Uzyskanie certyfikatu zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2015 stawia KZA Trans-Tel Sp. zo. o. w gronie nowoczesnych organizacji, wprowadzających wysokie standardy zarządzania.

Wróć do Aktualności