Piła

Strona:

  • Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. z siedzibą w Krakowie

Nazwa zadania:

  • Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych „Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Chodzież – Piła Główna” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Termin realizacji:

  • 31 maja 2019 r.

Zakres robót:

  • Roboty budowlano – montażowe na linii kolejowej nr 354 odcinek PoD – Oborniki Wlkp. od km – 0,197 do km 26,818 (semafory wjazdowe stacja Oborniki Wlkp. oraz Oborniki Wlkp. – Dziembówko od km 26,818 do km 84,487),
  • Budowa urządzeń komputerowych na  p. odg Suchy Las , st. Złotniki , st. Wargowo , st.  Oborniki Wlkp. ,st. Rogoźno Wlkp.  , st. Budzyń  , st. Chodzież , st. Dziembówko,
  • Budowa urządzeń przejazdowych w km 1,395 , 2,151, 3,391 , 5,141 , 6,714 , 8,037 , 8,917 , 9,785 , 12,211 , 13,916 , 15 ,305 , 16,722 , 18,986 , 19,890  , 26,216 ,  27,127 , 28,630.