Elektroenergetyka

Oferujemy montaż urządzeń elektro-energetycznych, budowę zasilania, oświetlenia przejazdów, oświetlenia drogowego.

Nasze realizacje:

  • Rozbudowa ul. Piastowskiej wraz z drogami dojazdowymi w Ożarowie Mazowieckim Budowa zasilnia i oświetlenia drogi i skrzyżowania
  • Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą nawierzchni na linii kolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań w torze nr 1 od km 131,500 do km 133,918 oraz od km 150,160 do km 166,653 wraz z robotami towarzyszącymi, w ramach zadania „Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na stacjach i szlakach w torze nr 1 linii kolejowej 272 Kluczbork – Poznań od km 131,500 do km 181,781 modernizacja elektroenergetyki do 1 KV
  • Wykonanie robót budowlanych związanych z wyminą nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi w torze nr 1 szlak Gądki – Poznań Krzesiny od km 186,084 do km 192,864 w ramach zadania pn. „Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań, odcinek Kórnik – Poznań Główny wraz z przebudową mostu stalowego na rzece Warcie na stacji Poznań Starołęka w km 196,254” modernizacja elektroenergetyki do 1 KV