O firmie

Nasze przedsiębiorstwo zostało założone w dniu 01.06.2001 r. poprzez wydzielenie bazy sprzętu z Komunikacyjnych Zakładów Automatyki i Teletechniki Sp. z o.o. w Poznaniu.

Początkowo świadczyliśmy usługi w zakresie:

 • wynajem sprzętu budowlanego,
 • wykonawstwo przepustów,
 • transport ciężarowy.

Zakład nosił wtedy nazwę Przedsiębiorstwo Transportowo – Usługowe „Trans-Tel” Sp. z o.o. i mieścił się przy ul. Zachodniej 15 w Poznaniu.

Z upływem czasu firma rozwijała się i poszerzyła swoją ofertę usługową o branże sterowania ruchem kolejowym.

W czerwcu 2008 nastąpiła zmiana nazwy oraz siedziby przedsiębiorstwa na: Komunikacyjne Zakłady Automatyki „Trans – Tel” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4a, 60-715 Poznań. Obecnie prezesem naszego przedsiębiorstwa jest Pan Kazimierz Pieniak. Zakład zatrudnia 24 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasowy. Nasi monterzy posiadają uprawnienie do prowadzenia robót w czynnych urządzeniach srk.

Zabudowujemy systemy każdego typu:

 • SSP produkcji Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o,
 • Zakładów Automatyki KOMBUD S.A.,
 • Scheidt & Bachmann Polska Sp. z o.o.

Baza sprzętowa oraz zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pozwoliło nam na wykonanie m.in. takich zadań jak:

 • Modernizacja linii kolejowej E 30,
 • Zabudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Zgorzelec w ramach projektu ISPA/FS/2002/PL/16/P/PT/016-06,
 • Likwidacja ograniczen prędkości autobusów szynowych na przejazdach kolejowych wyposażonych w urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej – dla przejazdów kolejowych zlokalizowanych na terenie działania Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu,
 • Zabudowa urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na przejazdach kolejowych kat. A,B,C (w roku 2008 nasze przedsiębiorstwo zabudowało samoczynną sygnalizację przejazdową na 11 przejazdach kolejowych, dostawcami systemu były takie marki jak: Bombardier Transportation oraz Scheidt & Bachamnn)
 • Obecne z firmą Bombardier Transportation (ZWUS) Polska sp. z o.o., posiadamy umowę na serwisowanie urządzeń SRK, zabudowanych na terenie węzła poznańskiego w ramach jego przebudowy.
 • Uruchomiliśmy produkcję podstaw oraz masztów semaforowych na potrzeby PKP PLK S.A.

Nasi partnerzy