Urządzenia sterowania ruchem kolejowym

Komunikacyjne Zakłady Automatyki TRANS-TEL Sp. z o.o. wykonują Zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym w każdym zakresie od powiązania nowego typu urządzeń do starszego systemu po zabudowę nowego typu urządzeń.

Nasze realizacje:

  • Rewitalizacja Linii Kolejowej nr 353 Poznań Wschód-Skandawa na terenie IZ Poznań zakresie SRK
  • Wykonanie robót związanych z likwidacja nastawni Wykonawczej „OW2” i przeniesienie jej funkcji do nastawni dysponującej „OW” na stacji Ostrów Wlkp. linia Ne 014 Łódź Kaliska-Tuplice
  • Modernizacja Linii Kolejowej nr 356 Poznań Wschód-Bydgoszcz na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracja poznańska na odcinku Poznań Wschód-Wągrowiec(Zabudowa zewnętrznych urządzeń automatyki srk stacyjnych i liniowych oraz urządzeń przejazdowych od km 0,488 do km 20,412
  • Przebudowa urządzeń srk na stacjach Lubicz,Czernikowo,Lipno
  • Usuniecie Kolizji srk przy budowie PST Poznań
  • Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą nawierzchni na linii kolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań w torze nr 1 od km 131,500 do km 133,918 oraz od km 150,160 do km 166,653 wraz z robotami towarzyszącymi, w ramach zadania „Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na stacjach i szlakach w torze nr 1 linii kolejowej 272 Kluczbork – Poznań od km 131,500 do km 181,781 przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym
  • Wykonanie robót budowlanych związanych z wyminą nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi w torze nr 1 szlak Gądki – Poznań Krzesiny od km 186,084 do km 192,864 w ramach zadania pn. „Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań, odcinek Kórnik – Poznań Główny wraz z przebudową mostu stalowego na rzece Warcie na stacji Poznań Starołęka w km 196,254” przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym
  • Przystosowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym do prędkości Vmax= 140 km/h na odcinku od km 0,400 km do 7,263 szlaku Poznań Wschód – Kobylnica linii nr 353 Poznań Wschód
  • „Projekt i zabudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych na odcinku linii kolejowej E 59 Czempiń – Poznań w ramach projektu POIiŚ 7.1-5.1” „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań, etap III, odcinek Czempiń-Poznań od Stacji Mosina do Stacji Czempiń zabudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz budowa kanalizacji teletechnicznej