Produkcja

Nasze zakłady zajmują się także produkcja podstaw P-8 i P-10 oraz podstaw pod napędy rogatkowe oraz masztów semaforowych na potrzeby PKP PLK S.A.

Jesteśmy również dostawcą SYSTEMU STACYJNEGO ZASILANIA SZS-SRK oferujemy dostawę jak i montaż w/w systemu, System ten jest zamontowany na st. Małdyt, st. Gostyń, st. Lasocice i st. Młynary

System SZS-SRK jest systemem zasilania stacyjnego, gwarantowanego – układów odbiorczych średniej i dużej mocy:

1.    Wykorzystującym zasilanie z czterech źródeł:

  • sieci podstawowej – S1,
  • sieci rezerwowej – S2,
  • modułu zasilającego UPS – z bateriami akumulatorów BAT,
  • agregatu prądotwórczego – stacjonarnego lub przewoźnego.

2.    Zapewniającym bezprzerwowe zasilanie obwodów:

  • prądu przemiennego (3x230V/400VAC),
  • prądu stałego (12VDc; 24VDC, opcjonalnie 36V/48V/60V / DC).

3.    Zapewniającym monitorowanie czterech źródeł zasilania (parametrów sieci, agregatu i UPS-a) z opcją przesyłania tych danych do Centrum Utrzymania (CU).

Katalog produktów