Olsztyn – Bogaczewo

Strona:

  • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie

Nazwa zadania:

  • Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach i przejazdach kolejowo – drogowych na odcinku linii kolejowej 220 Olsztyn – Bogaczewo od km 27,486 do km 45,302.

Termin realizacji:

  • 31 grudnia 2018 r.

Zakres robót:

  • sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej dla realizacji przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem dla niej wymaganych opinii uzgodnień i pozwoleń,
  • przebudowa i budowa nowych urządzeń energetycznych z zasilaniem i sterowaniem,
  • budowa nowych urządzeń stacyjnych SRK na stacji Żabi Róg,
  • przekwalifikowanie przejazdów kat. A do kat. B wraz z zabudową urządzeń SSP
  • budowa blokady liniowej z kontrolą niezajętości szlaku na szlakach Gamerki Wielkie – Żabi Róg i Żabi Róg – Morąg
  • przebudowa i zabudowa nowych urządzeń łączności przewodowej i radiowej.
Wróć do Aktualności