Zakończenie prac SDIP Łódź Marysin

W ramach zadania

„Zaprojektowanie i wykonanie robót dla projektu Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego – z mijanką w rejonie Łódź Marysin”

Wykonano prace związane z zabudową Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP, SMW i SR), czyli zespołu urządzeń służących do przetwarzania danych o planie i wykonaniu ruchu pociągów i prezentacji podróżnym na dworcach, stacjach, przystankach kolejowych informacji wizualnych i dźwiękowych o realizacji rozkładu jazdy pociągów pasażerskich.

Zabudowano zewnętrzne oraz wewnętrzne urządzenia srk typu EBILock 950 na nowo budowanej mijance Łódź Marysin z systemem zasilania wraz z powiązaniem z samoczynnymi blokadami liniowymi na przyległych szlakach (Łódź Widzew oraz Zgierz).

Przebudowane zostały urządzenia łączności ruchowej przewodowej i radiowej w celu zapewnienia bezprzerwowej łączności pomiędzy posterunkami ruchu dla prowadzenia ruchu pociągów na odcinku Łódź Widzew –Zgierz.

Wróć do Aktualności